PHÒNG HỌP BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ VĂN HÓA PHẬT GIÁO

Mời quý vị hoan hỷ click vào banner dưới đây để vào phòng học trực tuyến

(nếu đăng nhập bằng điện thoại và ipad thì phải tải google meet về cài đặt vào điện thoại trước khi đăng nhập vào phòng họp, còn sử dụng máy vi tính thì không cần cài đặt gì thêm, nhưng tất cả đều phải có gmail đã đăng nhập trong trình duyệt.)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *