LỜI GIỚI THIỆU

Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN và Phật Sự Online phối hợp thực hiện Trung tâm Hoằng pháp Online. Là địa chỉ  đào tạo thuyết giảng trực tuyến của chư Tôn đức Tăng Ni giảng sư trong cả nước về các chương trình Phật học từ cơ bản đến nâng cao, học viên tham gia chương trình học trực tuyến tại đây sẽ là cơ hội gặp gỡ và trực tiếp tương tác với chư vị giảng sư chuyên ngành Hoằng pháp

CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI GIẢNG SƯ TIÊU BIỂU

CHƯƠNG TRÌNH HỌC