7. Giá trị lòng kính tin Tam Bảo

Giàng Sư: TT. Thích Tuệ Hải – UV Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN.

Thời gian thuyết giảng: 20g00 ngày 21/7/2021 (12/6 AL) thứ 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *