Chia sẻ của học viên TN GIÁC HẠNH TÂM

Cảm Nhận Tham Dự Khóa II Hoằng Pháp

Được ban Tổ chức Hoằng pháp Chuyên nghiệp của thầy Thích Minh Nhẫn cho phép con đăng ký tham dự khóa II tập huấn Online “Nghiệp vụ Hoằng pháp thời đại 4.0”, con nghĩ rằng con phải làm như thế nào và phải có suy nghĩ gì với trách nhiệm giảng sư được học trực tuyến trong ngôi trường internet.

Môi trường học trực tuyến chắc chắn sẽ làm thay đổi, làm tốt cho kiến thức và cách suy nghĩ của con. Trong quá trình học, con tiếp thu được tư tưởng của các vị tôn túc cùng quý thầy và quý sư cô học viên, nhờ đó con được mau tiến bộ với thời đại. Đó là những gì con cần xử lý với cách giảng của con và điều quan trọng nhất là con sẽ thay đổi tư tưởng của con phù hợp với thời đại công nghệ số. Một giảng sư tương lai phải có lý trí về internet.

Đặc điểm của việc học trực tuyến là không có tư tưởng trọng tâm, cho nên việc giảng có thể được phát triển tự chủ hơn, tự do hơn. Là một giảng sư việc đầu tiên của con là phải suy nghĩ về cộng đồng, phải thiết lập cộng đồng giữa Phật tử và ngôi chùa, giữa giảng viên và Phật tử, giữa gia đình và xã hội. Để xây dựng cộng đồng, thì con phải đóng góp trí tuệ và tình cảm.

Con phải nghĩ đến diễn đàn con giảng và nghĩ đến việc con phải vượt qua những rào cản, chủ đề thuyết giảng của con chính là được xây dựng trên diễn đàn, tiếp nhận lực lượng của Phật tử và xã hội, đó cũng là cách con nghĩ về vấn đề giảng pháp trong tương lai, và con có thể nắm bắt yếu chỉ hoằng pháp tốt hơn.

Học trực tuyến đã khiến cho con thông hiểu rộng rãi hơn, ngồi trong nhà có thể hiểu được sự thay đổi của thế giới như thế nào. Điều này có thể giúp con có chân trời mới trên con đường quốc tế và con đường hoằng pháp. Do đó, một giảng sư được học trực tuyến thì rất có giá trị, vì con có nhiều dữ liệu để giảng, nếu con chỉ giảng theo lối truyền thống thì thật khó cho con.

Trên con đường tìm cầu giải thoát đau khổ cho chúng sanh, con hy vọng con sẽ trở thành một giảng sư tốt trong tương lai với sự hướng dẫn tâm linh và có phương pháp của quý Hòa thượng, Thượng tọa.  Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát Ma ha tát.

                                                Ngày 01.09.2021. Con, 82. TN. Giác Hạnh Tâm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *