Chia sẻ của học viên Sư cô Thích Tịnh Uyên

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Kính bạch Hòa thượng Chứng minh;

Kính bạch chư Tôn Giáo phẩm Ban Tổ chức khoá tu Bồi dưỡng nghiệp vụ hoằng pháp 4.0;

Kính bạch chư Tôn thiền đức Tăng, Ni Giáo thọ; giảng viên.

Kính bạch Sư phụ;

Kính thưa Quý Thầy đồng học và quý Phật tử.

Trước tiên con xin được thành kính tri ân đến với các bậc Tôn túc đã mở khóa bồi dưỡng này và tạo điều kiện cho con được tham gia khóa học. Con biết bản thân mình còn nhỏ, cần phải trau dồi thêm từ lý thuyết đến thực hành trong chốn thiền môn nhưng vì sự yêu thích và có đủ nhân duyên cho nên trước sự muốn học hỏi và mong được gieo duyên lành với hoằng pháp, để khi có đủ duyên bằng những phương tiện phù hợp có thể giúp cho lý tưởng xuất gia, hoằng hóa được trọn vẹn cùng sự cho phép Quý Tôn túc, con mạnh dạn đăng ký tham gia khóa học đầu tiên về nghiệp vụ hoằng pháp 4.0; nay con mạn phép trình bày những cảm nhận mà con được nhận từ sự truyền trao của quý Ngài sau một tháng tham dự khóa Bồi dưỡng Hoằng Pháp thời công nghệ 4.0. Qua lời dạy đức Phật mà con được biết “Tăng sĩ là cầu nối là kho tàng sống của chánh pháp để truyền trao giáo lý đến mọi người nhằm chuyển mê khai ngộ. Sự hưng thịnh của Phật giáo trong quá khứ, hiện tại và vị lai diễn tiến như thế nào đều phụ thuộc vào hàng ngũ Tăng sĩ trong lối sống và cung cách hành đạo của mỗi cá nhân”; vì thế hoằng pháp viên cần uyển chuyển linh động nhằm thích ứng hoàn cảnh nhân tâm con người và thời đại khi truyền trao giáo pháp. Trong một tháng qua, hàng hậu học chúng con trọn lòng tôn kính tiếp thu những chia sẻ kinh nghiệm, lời chỉ dạy của bậc trưởng thượng và con xin thành kính tri ân trên quý Ngài đã vì mạng mạch Phật pháp noi gương hạnh “Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức” dù cho công việc Phật sự đa đoan vẫn dành thời gian để mà sẻ chia kiến thức, kinh nghiệm, sách tấn bao kiến thức thiết yếu của người học Phật, của một sứ giả Như Lai …. trong thời đại mới mà hoằng pháp viên cần có; từ đó làm hành trang tu học tự thân và trên con đường thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, dựa vào công nghệ thông tin thời hiện đại để kết nối hoặc chia sẻ những kiến thức cần có với nhau. Hơn thế nữa, quý Ngài đã tạo môi trường để con mở rộng tầm nhìn phù hợp với khóa học, phương pháp chuyển tải đến thính chúng ra sao để lưu truyền chính pháp tối ưu nhất!!

Công đức cao sâu của quý Ngài không có bút mực nào diễn tả hết được, con chỉ biết có đôi lời mộc mạc để nói lên tấm lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với tâm nguyện và công đức hoằng pháp lợi sinh của chư Tôn đức. Bằng giá trị của việc ươm mầm giác ngộ, độ sinh cho con cùng tất cả có thêm kiến thức, kỹ năng nền tảng vững chắc trên con đường học Phật pháp và độ sinh. Bằng hết khả năng của mình con xin nguyện tinh tấn và nỗ lực hơn nữa trong tu học theo yếu chỉ “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh” để không phụ tấm lòng quảng đại và sự hy sinh của Chư Tôn đức, Sư phụ con cùng thiện nam tín nữ hộ trì. Con sẽ ghi nhớ những lời chỉ dạy của quý Ngài và cố gắng hết mình thực hành trong đời sống thường nhật, để sau khi khép lại khóa tập huấn này thì con vẫn có thể trau dồi và tùy nhân duyên phước báu mà hoàn thành sứ mệnh của người con Phật.

Đời người gẫm khác chi vầng trăng tỏ,

Lại ví như hoa nở toả hương lan,

Nhưng trải qua thời gian chưa mấy độ,

Rồi phôi pha trăng lặn đoá hoa tàn…

Quy luật ấy ngàn đời không thay đổi, thế nên, mai này dù ở trú xứ nào chúng con cũng sẽ luôn ghi nhớ những gì đã được học để làm tròn bổn phận người Thích tử, không luống phí công ơn của cha mẹ, thầy tổ, các bậc tiền bối đã dày công nuôi dạy con cũng như tất cả thiện nam tín nữ hộ trì chính pháp để khóa bồi dưỡng này được thành công viên mãn, những kiến thức hữu ích cho vị giảng sư tương lai thời đại công nghệ số, tạo duyên lành mai sau hoàn thành sứ mệnh “Tác như Lai sứ, hành Như Lai sự”.

Trước khi dứt lời, một lần nữa con thành tâm đỉnh lễ tri ân và kính nguyện Đức Phật từ bi gia hộ cho quý Ngài được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi mãi là bóng cây đại thụ che mát cho hàng hậu học chúng con trên bước đường “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh”, và chúng con cũng rất mong được đủ duyên lành để tiếp nhận thêm nhiều kiến thức của những khóa học tiếp theo.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH.

Học viên   : Thích Tịnh Uyên

Thế danh   : Nguyễn Thị Mai Đào

Số thứ tự   : 15

Lớp : 2A

Nghiệp vụ hoằng pháp 4.0

Thời gian  : 13/07/2021 – 10/08/2021

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *