DANH SÁCH TĂNG NI ĐÃ ĐẠT TIÊU CHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Quý học viên click vào pháp danh để tải giấy chứng nhận

 
STT Họ Tên Pháp Danh Ghi Chú
1 Đặng Văn Tý Thích Tâm Lương  
2 Nguyễn Minh Đoàn Thích Thiên Bình  
3 Lê Xuân Huy Thích Chiếu Pháp  
4 Nguyễn Thị Hường Thích Nữ Vạn Quang  
5 Nguyễn Hoàng Minh Thích Trung Hạnh  
6 Nguyễn Văn An Thích Minh Thành  
7 Mai Bá Hùng Thích Pháp Trí  
8 Huỳnh Vương Đạt Thích Thiện Mãn  
9 Hồ Thị Thùy Trang Thích Nữ Lệ Thư  
10 Mai Lê Anh Tú Thích Trí Quang  
11 Trần Văn Dũng Thích Quảng Tiến Nhẫn  
12 Nguyễn Thị Gái Thích Nữ Huệ Cảnh  
13 Huỳnh Đức Phú Thích Trúc Thạnh Đạo  
14 VŨ ĐÌNH TIẾN Thích Pháp Tuệ  
15 Trần Trung Nghĩa Thích Giác Duyên  
16 LÊ THỊ KIM HUYỀN Thích Nữ An Tâm  
17 TRẦN THỊ TUYẾT HỒNG Thích Nữ Nhật Diệu  
18 Nguyễn Thị Loan Thích nữ Nhuận Anh  
19 Nguyễn Thị thuận Thích Nữ Hải Quang  
20 Cao Thị Minh Hồng Thích Diệu Tâm  
21 NGUYỄN NGỌC HIỀN Thích Nữ Dung Từ  
22 BÙI TRUNG KIÊN Thích Thanh Kiên  
23 PHẠM HỒNG QUÝ Thích Diệu Nhẫn  
24 THÁI VĂN ANH Thích Không Tú  
25 NGÔ THÀNH THANH Thích Thiện Minh  
26 Hoàng Ngọc Anh Thích Minh Hưng  
27 TRẦN THỊ HẰNG Thích Nữ Tâm Từ  
28 LÊ THỊ QUÝ KIỀU Thích Nữ Quảng Đàm  
29 LÊ THỊ THUYỀN QUYÊN Thích Nữ Diệu Lạc  
30 Dương Công Lý Thích Thọ Luận  
31 Phạm Thị Bích Phượng Thích Nữ Hạnh Liên  
32 Châu Ngọc Thắng Thích Hữu Trí  
33 Đinh Thị Huyền Trâm Thích Nữ Nguyên Thiện  
34 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Thích Nữ Hạnh Tri  
35 Lê Văn Phê Thích Trúc Thái Đạt  
36 NGUYỄN HỒNG HIỂN Thích Nữ Huệ Giác  
37 Nguyễn Thị Mai Đào Thích Tịnh Uyên  
38 Đặng Ngọc Toàn Thích Thiện Ngọc  
39 PHẠM THỊ THUỲ TRANG Thích Nữ Liên Truyền  
40 LÊ THỊ QUÝ KIỀU    
41 Huỳnh Văn Long    
42 LÊ THỊ THƯƠNG    
43 Vũ Thị Thanh Thủy Thích Tịnh Hiếu  
44 Lương Thị Tám Thích Thanh Nhàn  
45 Nguyễn Văn Thắng Thích Chánh Như  
46 NGUYỄN VÕ THỊ ÁNH TỨ Thích Nữ Hòa Thảo  
47 Hạ thị kim liên Thích Nữ Nhuận Hạnh  
48 Nguyễn Thị Kim Ngân Thích Nữ Tường Vân  
49 Vũ Đình Hậu Thích Nhẫn Không  
50 NGUYỄN NGỌC TRINH Thích Nữ Thắng Tâm  
51 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Thích Nữ Thánh Diệu  
52 LƯU HÀ PHƯỢNG LINH Thích Nữ Từ Nghĩa  
53 Hoàng Thị Tuyết Mai Thích Nữ Chơn Nguyên  
54 Bùi Thị Thu Trang Thích Nữ Phước Bảo  
55 Trương Vĩnh Tân Thích Minh Hải  
56 LÊ NGỌC LAN Thích Nữ Diệu Châu  
57 Văn Thị Thanh Thích Nữ Pháp Duyên  
58 Nguyễn Khắc Tiểu Ngọc Thích Nữ An Quý  
59 Phan Đình Hải Thích Trung Khiết  
60 stt 29, Võ Thị Phụng Thích Nữ Liên Nghĩa  
61 Nguyễn Dương Hoàng Nam Thích Phước Nam  
62 Võ Văn Nhanh Thích Tâm Cần  
63 Trần Thị Nhung Thích Nữ Chơn Văn  
64 BÙI VIÊT CỬU Thích Hạnh Văn  
65 Tạ Ngọc Đẹp Thích Nữ Hương Thảo  
66 Nguyễn Ngọc Đức Thích Chỉnh Độ  
67 Tăng Thị Mỹ Lợi Thich Nữ Hòa Nhã  
68 Phạm Thị Bích Phượng Thích Nữ Hạnh Liên  
69 Bùi Trung Kiên Thích Thanh Kiên  
70 Nguyễn Thị Cẩm Dung Thích Nữ Tịnh Quang  
71 Lê Thị Hạnh Thích Nữ Tuệ Nguyện  
72 Đỗ Thị Minh Duyên Thích Nữ Thoại Huyền  
73 Đàm Ngọc Lan Thích Thanh Hòa  
74 Đặng Công Long Thích Phước Bình  
75 Phạm Văn Hào Thích Đức Như  
76 Hà Trọng Thừa Thích Nhuận Sự  
77 Trần Thanh Tùng Thích Thiện Chí  
78 Nguyễn Văn An Thích Minh Thành  
79 Nguyễn Thị Gái Thích Nữ Huệ Cảnh  
80 Phạm Thị Hạnh Thích Minh Huyền  
81 Trần Minh Phúc Thích Nhuận Khiết  
82 Huỳnh Đức Phú Thích Trúc Thanh Đạo  
83 Đoàn Thị Mỹ Nhi Thích Nữ Viên Trí  
84 Ngô Thị Nam Thích Nữ Diệu Hạnh  
85 Nguyễn Thị Loan Thích Nữ Nhuận Anh  

86

 Ngô Thành Thanh

Thích Thiện Minh

87

Trần Văn Nam

Thích Minh Nghĩa

88

Nguyễn Thị Thái Hà

Thích Nữ Chơn Tâm Thông

89

 Ngô Thị Ngân

Thích Tuệ Bảo

90

Trần Thị Châm

Thích Đàm Luyện

91

Vũ Thị Hương

Thích Định Nghiêm

92

Nguyễn Thị Thái

Thích Nữ Trí Hải

93

Nguyễn Võ Nhân Ái

Thích Nữ Viên Hy

94

Lê Thị Ngọc Sương

Thích Nữ Vạn Mai

95

Lê Thị Thêu

Thích Nữ Hằng Tâm

96

Trần Trường Giang

Thích Thanh Nguyên

97

Nguyễn Hoài Khánh

Thích Nguyên Ngộ

98

Lê Thế Chiến

Thích Minh Chơn

99

Trần Thanh Liêm

Thích Thiện Phước

100

Nguyễn Võ Nhân Ái

Thích Nữ Viên Huy

101

Đinh Thị Yến

Thích Nữ Hiền Nghĩa

102

Lê Thị Hồng

Thích Diệu Hồng

103

Trần Thị Thúy Hằng

Thích Nữ An Hương

Ban tổ chức Khóa học hiện đang tiếp tục xét duyệt các bài thu hoạch và sẽ tiếp tục cập nhật danh sách các vị đạt tiêu chí của khóa học đã đề ra, thì sẽ được cấp giấy chứng nhận của đợt tiếp theo