BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

TT TS THÍCH MINH NHẪN

Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN

Tổng Biên tập Phật Sự Online

PHÓ BAN TỔ CHỨC 

TT THÍCH PHƯỚC NGHIÊM

Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN

Phó Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN

Phó Tổng Biên tập Phật Sự Online

PHÓ BAN TỔ CHỨC  

 

ĐĐ THÍCH CHÚC TIẾP

Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN

Phó Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN

PHÓ BAN TỔ CHỨC 

ĐĐ TS THÍCH QUẢNG TIẾN

Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN

ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN

PHÓ BAN TỔ CHỨC 

 

ĐĐ THÍCH MINH ÂN

Phó tổng Biên tập Phật Sự Online

BAN THƯ KÝ

 

Kỹ thuật Online:

ĐĐ. Thích Minh Thuận

 Cư sĩ Trần Minh Trực

 Cư sĩ Thái Hà, cư sĩ Chí Ngọc, cư sĩ Trang Đài

Đăng tin – truyền thông cho các buổi giảng:

Cư sĩ Hồ Thủy, Cư sĩ Diệu Tường